biuro rachunkowe Koszalin - ETA
Kontakt
KANCELARIA KOMORNICZA
ul. Opolska 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax: 32 768 87 53
e-mail: tarnowskie.gory.laszkiewicz
@komornik.pl

kancelaria czynna:
pon. - czw: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

komornik przyjmuje interesantów:
wtorek: 12:00 - 16:00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii w godzinach pracy lub na konto bankowe komornika:
ING Bank Śląski S.A.
93 1050 1230 1000 0090 3022 5925

Komornik Tarnowskie Góry

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Łaszkiewicz jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach oraz na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wierzyciel zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (z późn. zm.) ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel wraz z wnioskiem o prowadzenie egzekucji stosownie do art. 8 w/w ustawy składa oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.